شما اینجا هستید

فرم درخواست یا جابجایی مسکن


 

  • در صورتی که قبلا فرم درخواست تخصیص و جابجایی واحد در کوی مسکونی اساتید را پر نکرده‌اید، این فرم را تکمیل نمایید.

 

  • جهت تغییر اطلاعات در فرم درخواست تخصیص و جاجایی واحد در کوی مسکونی اساتید این فرم را تکمیل نمایید .