وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس دستورالعمل زير، به منظور تجليل از اعضاء هيأت علمي نمونه كشوري، نسبت به تكريم شأن و منزلت ايشان اقدام به عمل مي‌آورد. اين مراسم ترجيحاً در ارديبهشت ماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهري و روز معلم برگزار مي‌شود.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 آيين‌نامه استاد نمونه كشوري 1397
2 آيين‌نامه استاد نمونه كشوري 1396