بر اساس تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 در راستاي حفظ جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شان و قداست والاي محيط‌هاي آموزش عالي کشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيات علمي و لزوم بهره وري از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمان هاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان عضويت در هيات علمي، ساختار جديدي  براي جذب اعضاي هيأت علمي تعريف و تعيين شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رأس اين ساختار، هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي کشور تشکيل داده‌است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي‌باشد. زير مجموعه اين هيأت دو هيأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي را برعهده دارند. و درنهايت هيأت‌هاي اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي  در هر مجموعه دانشگاهي و مؤسسه تحقيقاتي عهده‌دار بررسي صلاحيت‌هاي علمي و عمومي متقاضيان جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي مي‌باشند. دبيرخانه جذب اعضاي هيأت علمي نيز در حيطه وظايف هيأت اجرايي جذب، انجام امور اجرايي اين هيأت را بر عهده دارد.

وظايف دبیرخانه هیات اجرائی جذب

  • انجام امور مربوط به فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي, اعم از اخذ و اعلام نیاز های جذب اعضای هیات علمی در سامانه جامع نور رضوي، دريافت اطلاعات متقاضيان و ارجاع به دانشکده‌ها، هماهنگي جلسات، اعلام نتايج در سامانه فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي و ارسال پرونده متقاضيان مورد تأييد هيأت اجرايي جذب دانشگاه به هيأت مرکزي جذب وزارت علوم.
  • انجام امور مربوط به تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي، اعم از دريافت مدارک، انجام مکاتبات، هماهنگي جلسات و ارسال پرونده به هيأت مرکزي جذب وزارت علوم.
  • انجام امور مربوط به متقاضيان انتقالي، مأموريت و جايابي.
  • انجام امور مربوط به متقاضيان راتبه تحصيلي.
  • پيگيري پاسخ بررسي پرونده‌ها از هيأت مرکزي جذب وزارت علوم.
  • پاسخگويي به متقاضيان.

ارتباط با دبيرخانه

کارشناسان دبيرخانه هيأت اجرائي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در ساعات اداري پاسخگوي متقاضيان هستند.

رديف کارشناس حوزه مسئوليت شماره تماس آدرس ايميل
1 خانم بهجت قضاوي تبديل وضعيت 33912385 jazb@of.iut.ac.ir
2 آقاي مهدي رفيعي جذب، انتقال، جايابي 33912317 jazb@of.iut.ac.ir