رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و نوزدهمين جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و نوزدهمين جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/01/24 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمد ژياني، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شيمي، به مرتبه استادي

تحت نظارت وف ایرانی