رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیستمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیستمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/03/04 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر حسین بشری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر پرویز احسان‌زاده، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادي

3- جناب آقای دکتر میلاد فتحی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی