رفتن به محتوای اصلی
x

دکتر حسین خادمی به سمت معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد.

دکتر سید مهدی ابطحی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، طی حکمی دکتر حسین خادمی را به سمت معاون آموزشی این دانشگاه منصوب کرد.

ادامه خبر ...

تحت نظارت وف ایرانی