رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/05/26 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمدرضا توکلی نژاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر مهدی جوان‌بخت، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی