رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/07/20 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمد امین لطیفی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر محمد مهدی نقش، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی