رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/09/02 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمد سیلانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر مسلم زارعی، عضو محترم دانشکده فیزیک، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر سید محمد علی بدری، عضو محترم هیأت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا، به مرتبه دانشیاری 

تحت نظارت وف ایرانی