رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی امین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی امین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/11/05 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر رضا تیکنی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر کیومرث زرگوش، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی