رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/11/26 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- سرکار خانم دکتر نفیسه سلطانی زاده، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر ایمان ایزدی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر محمد حسین اهتمام، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی