رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/11/12 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمد ذره بینی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده نساجی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی