رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/12/03 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر نادر کریمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی