رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/03/24 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر فرهاد فضیله، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک، به مرتبه دانشیاری

2- سرکار خانم دکتر مهدیه غلامی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر سید امیرحسین جلالی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی