رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/04/14 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر احمد ریاسی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی