رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/06/15 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر ذاکرحسین فیروزه، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی