رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/08/10 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمدنوید مقیم، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی