رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهلمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و چهلمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/09/22 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر علی اشرفی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مواد، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی