رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و چهل و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/10/13 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر میثم اکبرزاده، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حمل و نقل، به مرتبه دانشیاری

2-  جناب آقای دکتر رضا مزروعی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی