رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و چهل و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/12/23 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمدجواد امیدی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی