رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/03/22

دویست و چهل و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/03/22 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر پرهام سلطانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده نساجی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی