رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/07/10

دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/07/10 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر علی مالکی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی