رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/02/24

دویست و هفتاد و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/02/24 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر مهران صفایانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

 

تحت نظارت وف ایرانی