رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/02/31

دویست و هفتاد و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/02/31 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر نعمت اله اعتمادی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

2- جناب آقای دکتر کیامرث اسکندری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه دانشیاری

 

تحت نظارت وف ایرانی