رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/03/07

دویست و هفتاد و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/03/07 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- سرکار خانم دکتر فرزانه علی حسینی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده نساجی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر سعید بهبهانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه استادی