رفتن به محتوای اصلی
x

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (طرح شهید وزوایی)

روال اجرایی فرایند اعطای کمک‌هزینۀ دستیاری به دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشمول شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (طرح شهید وزوایی)، به شرح  فایل پیوست می‌باشد. 

همچنین با مراجعه به وب سایت بنیاد نخبگان استان تهران سایر شیوه‌نامه‌ها را مطالعه و نسبت به درخواست جوایز از طریق سامانه سینا اقدام نمایند. 

تحت نظارت وف ایرانی