رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/05/29

دویست و هفتاد و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/05/29 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- سرکار خانم دکتر شیدا لباف، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مواد، به مرتبه دانشیاری