رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/06/02

دویست و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/07/02 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر عبدالرضا میرزایی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

 

تحت نظارت وف ایرانی