رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/08/21

دویست و هفتاد و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/08/21 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر جعفر قیصری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی