رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هشتاد و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/09/21

دویست و هشتاد و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/09/21 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر امیر صمدی عضو محترم هیأت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا، به مرتبه استادیاری

2- جناب آقای دکتر محسن محمدی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، به مرتبه دانشیاری

3- سرکار خانم دکتر مرضیه کمالی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

 

تحت نظارت وف ایرانی