رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هشتاد و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/11/01

دویست و هشتاد و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/11/01 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمدمحسن مؤمنی هامانه عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی فر، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی