رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1402/06/18

دویست و نود و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1402/06/18 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

1- جناب آقای دکتر رسول دهقانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی