رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و نود و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1402/07/08

دویست و نود و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1402/07/08 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

1- جناب آقای دکتر عباس پاکدل، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

2- جناب آقای دکتر مرتضی راستی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده صنایع و سیستم ها، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی