رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1402/07/22

دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1402/07/22 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

1- جناب آقای دکتر مهران شیروانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی