رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و نود و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1402/08/20

دویست و نود و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1402/08/20 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر مهدی کاروان، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر علی حسین کیانفر، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه استادی

3- جناب آقای دکتر عیسی ابراهیمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی