رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان

-----------------------

شماره تماس  : 33912301-031

شماره تماس  : 33912300-031

-----------------------

نمابر : 33912302-031

-----------------------

کدپستی : 8415683111

-----------------------

پست الکترونیک : evp@of.iut.ac.ir

 

ردیف بخش زیرمجموعه تلفن فکس ایمیل آدرس وب سایت
1

 

 

حوزه معاونت آموزشی

دفتر معاونت آموزشی

031-33912300

031-33912301

031-33912302 evp@of.iut.ac.ir https://evp.iut.ac.ir
2 دفتر هیات اجرایی جذب

031-33912317

031-33912385

- jazb@of.iut.ac.ir
3 دفتر هیات ممیزه 031-33912398 - evp@of.iut.ac.ir
4 اداره کل آموزش - 031-33912305 031-33912310 pdo@of.iut.ac.ir https://amoozesh.iut.ac.ir
5 مدیریت تحصیلات تکمیلی - 031-33912724 031-33912724 grad.office@of.iut.ac.ir https://tahsilat-takmili.iut.ac.ir
6

 

 

مدیریت برنامه‌ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشی

دفتر نظارت و ارزیابی

031-33912324

031-33912304

- nezarat@of.iut.ac.ir https://nezarat.iut.ac.ir
7 دفتر استعدادهای درخشان 031-33912722 - estedad@of.iut.ac.ir https://estedad.iut.ac.ir
8 دفتر برنامه ریزی آموزشی

031-33911971

031-33911972

- epo@of.iut.ac.ir https://epo.iut.ac.ir

 

تحت نظارت وف ایرانی