شما اینجا هستید

اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان از ابتدا تا کنون

دوره سیزدهم آقايان دكتر: سيد مهدي ابطحي فروشاني - مجتبي ازهري - احمدرضا پيشه وراصفهاني - سيدرضا حجازي طاقانكي - بهزاد رضائي - حسين سعيدي - سعيد سلطاني كوپائي - محمد شاهدي باغ خندان - محمد شيخ زاده - محمدرضا طرقي نژاد محمد حسن عباسی - پرويز كاملي محمدرضا كوشش خواجوئي - قاسم مصلحي - سيدعلي محمد ميرمحمدي ميبدي - محسن نصراصفهاني جزییات

دوره دوازدهم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري - سيد مهدي ابطحي فروشاني - منصور حقيقت - سيد عبدالكريم حسيني - بهزاد رضائي - حسين سعيدي - محمد شاهدي باغ خندان - بهرام شريف نبي - علي شاهنده نوك آبادي - مهدي صالحي - سعید ضيائي راد - حميدرضا ظهوري زنگنه - قاسم مصلحي - نصر اله محبوبي صوفياني - شادپور ملك پور - محسن نصر اصفهاني

جزئيات

دوره يازدهم

آقايان دکتر : سيد عبـدالکريم حسيني - منـوچهر حـيدر پور اسفرجـاني - سيد مرتضي سقائيان نژاد اصفهاني - محمد شاهدي باغ خندان - احمد شيراني بيدآبادي - سعيد ضيائي راد - سيد محمد قريشي - نصرالله محبوبي صوفياني - مـحمـود مراتيان اصـفهاني - داود مستوفي نژاد - قـاسم مـصلحي - شادپـور ملک پور - خانـم  دکتر بهـناز عمـومي

جزئيات

دوره دهم

آقايان دکتر: هادي اکبرزاده - روح الله باقري - سيد عبدالکريم حسيني- سيد مرتضي سقائيان نژاد - محمد شاهدي - حميد رضا صفوي - سعيد ضيائي راد - علامرضا قرباني - محمد علي گلعذار- نصرالله محبوبي صوفياني - قاسم مصلحي - شادپور ملک پور

جزئيات

دوره نهم

آقايان دکتر: مجتبي ازهري - هادي اکبر زاده - روح الله باقري - محمود تبريز چي- حسين خادمي - سيد مرتضي سقائيان نژاد- محمد شاهدي - ابراهيم شيراني - سيد محمود طاهري - محمد حسن عباس- محمد علي گلعذار- نصرالله محبوبي صوفياني - مجيد مرتضوي -قاسم مصلحي

جزئيات

دوره هشتم

آقايان دكتر : مجتبي ازهري - فخرالدين اشرفي زاده - غلامرضا اعتماد - هادي اكبرزاده - علي اصغرانصافي احمدجلاليان - عبدالكريم حسيني احمد حقاني - علي زينل همداني - سيد مرتضي سقائيان نژاد- محمد شاهدي- ابراهيم شيرانيحسن عباسي

جزئيات

دوره هفتم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري- هادي اكبرزاده- روح ا... باقري- احمد جلاليان - احمد حقاني - محمد مهدي سعادتپور - علي سعيدي- مرتضي سقائيان نژاد - محمد شاهدي - ابراهيم شيراني - رحيم عبادي - محمد علي گلعذار - بيژن نجفي

جزئيات

دوره ششم

آقايان دكتر : مجتبي ازهري- هادي اكبرزاده- روح ا... باقري- مرحوم سيد حسن بصير- غلامعباس پارسافر - احمد حقاني- سيد جمال الدين خواجه الدين محمد مهدي سعادتپور- محمد سعيد سعيدي- محمد شاهدي- ابراهيم شيراني- رحيم عبادي - محمد علي گلعذار

جزئيات

دوره پنجم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده - مرحوم سيدحسن بصير- مهدي بصيري- غلامعباس پارسافر- احمد حقاني- علي اصغر رستمي- محمد مهدي سعادتپور- محمد شاهدي- محمد رضا عارف - رحيم عبادي-عباس نجفي زاده

جزئيات

دوره چهارم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده- مرحوم سيد حسن بصير- مهدي بصيري- غلامعباس پارسافر- شاپور حاج رسوليها- احمد حقاني - علي رجالي- علي اصغر رستمي- محمد شاهدي- محمدرضا عارف - مجيد ملكي- بيژن نجفي- عباس نجفي زاده

جزئيات

دوره سوم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده- مرحوم سيد حسن بصير- مهدي بصيري- غلامعباس پارسافر- شاپور حاج رسوليها - احمد حقاني- علی اصغر رستمي- مرتضي سهرابي – محمد شاهدي- محمد رضاعارف- مجيد ملكي-عباس نجفي زاده

جزئيات

دوره دوم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده- مرحوم سيد حسن بصير-مهدي بصيري- غلامعباس پارسافر- احمد حقاني- علي اصغر رستمي- شاپورحاج رسوليها - مرتضي سهرابي- محمد رضا عارف- عباس نجفي زاده

جزئيات

دوره اول

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده- مرحوم سيد حسن بصير- مهدي بصيري-غلامعباس پارسافر- شاپور حاج رسوليها- احمد حقاني- علي رجالي- علي اصغر رستمي- مرتضي سهرابي (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو هيأت مميزه مركزي)- محمد رضا عارف- اميرمسعود كي نياشادپور ملك پور- مجيد ملكي - عباس نجفي زاده

جزئيات