شما اینجا هستید

ميزان شهريه دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي نيمسال اول سال تحصيلي 98 - 97


بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند شهريه مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري براي دانشجويان ورودي نيمسال اول سال تحصيلي 97 - 96 مطابق اين جدول مي‌باشد .