رفتن به محتوای اصلی
x

فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالی

فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی مجله‌ای علمی پژوهشی است که در آن مقاله‌های حاصل از مطالعات اصیل و یافته‌های پژوهشی در زمینه دانش‌های مرتبط با آموزش عالی مانند مدیریت آموزش عالی، برنامه‌ریزی آموزش عالی، ارزیابی آموزش عالی، آموزش عالی و بازار کار، برنامه‌های درسی، اقتصاد و امور مالی آموزش عالی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان، کیفیت، آموزش و پژوهش، برنامه‌ریزی توسعه، گسترش آموزش عالی و ... چاپ و منتشر می‌شود.

در حال حاضر تعدادي از اين نسخه‌هاي اين فصلنامه (شماره‌هاي 86 تا 89) در كتابخانه مركزي دانشگاه و يك نسخه از آن در دفتر برنامه‌ريزي آموزشي براي علاقه‌مندان جهت مطالعه در دسترس است.

تحت نظارت وف ایرانی