رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای اعطای اعتبار همکاری دانشجویی واعتبار دستیاری به مشمولان طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1401 -1400

دانشجویان محترم جهت بهره مندی از اعتبار همکاری های دانشجویی (کلیه مقاطع) و ماهانه دستیاری (مقاطع تحصیلات تکمیلی ) نیم سال اول ، راهنمای پیوست به دقت مطالعه و از طریق سامانه سینا جهت ثبت درخواست اقدام نمایید.

راهنمای اعطای اعتبار همکاری دانشجویی
راهنمای اعتبار دستیاری 

تحت نظارت وف ایرانی