رفتن به محتوای اصلی
x

سازوکار یاددهی و یادگیري

 تا چه حد این گزاره صحیح است که: «ما دانشجویان را برای گذشته خودمان تربیت می‌کنیم، نه آینده خودشان». بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب آموزشگران دانشجویان را آنگونه آموزش می‌دهند که خود در گذشته آموزش دیده‌اند. در دنیایی که در حال تجربه تغییرات شگرف در همه زمینه‌هاست، آیا آموزش و یاددهی به‌ صورت گذشته، از کارایی لازم برخوردار خواهد بود؟ از سوی دیگر، در شرایط جدید، فراگیران چگونه آموزشی را ترجیح می‌دهند و به‌ چه صورتی بهتر یاد می‌گیرند؟ خلاصه اینکه، چه آینده‌ای برای فرآیند یاددهی-یادگیری می‌توان متصّور شد؟ ... ادامه

تحت نظارت وف ایرانی