رفتن به محتوای اصلی
x

پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد سال 1398

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ساير دانشگاهها در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1398

دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس دستورالعمل اجرايي آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان شماره 9186/س مورخ 97/2/25 رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور، جهت پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 99 - 1398، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته ورودي سال تحصيلي 95-94  ساير دانشگاههاي دولتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

ضرروت دارد واجدين شرايط حداکثر تا تاريخ  98/3/31  نسبت به ثبت نام از طريق سامانه گلستان اقدام نمايند.

پذيرش قطعي داوطلبين پس از بررسي درخواست‌ها  در نيمه تابستان 1398 اعلام خواهد شد .

تحت نظارت وف ایرانی