رفتن به محتوای اصلی
x

ثبت‌نام اوليه فرصت تحقيقاتي سال 98

شرايط لازم براي دانشجويان دكتراي متقاضي :

1-    ورودي سال 1395 كه آزمون جامع پژوهشي 1 خود را با موفقيت گذرانده باشد.

2-    اخذ دعوتنامه رسمي از دانشگاه معتبر خارجي تا 15 ارديبهشت ماه 98

3-    موافقت استاد راهنما و دانشكده با اعزام وي

مدارك لازم جهت ارائه به تحصيلات تكميلي دانشكده :

1 - كاربرگ تكميل شده و تايپ شده فرصت تحقيقاتي با امضاء و تاييد استاد محترم راهنما

2 - مدرك زبان كه تا زمان گذرانيدن آزمون جامع آموزشي معتبر بوده باشد .

3 - دعوتنامه معتبر و رسمي

 

توجه به نكات زير ضروري است : 

-    تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس لیست متقاضیان واجد شرایط ارسالی از دانشکده ها، و شاخصهايي مانند تعداد دانشجویان ورودی 95 هر دانشکده، ماهیت رشته های دانشکده (مثلا عملی یا نظری بودن یا هزینه بر بودن) و سایر عوامل موثر دیگر، "ضريب نسبتي" را جهت اختصاص ظرفیت برای هر دانشکده مشخص می کند (حداكثر تا 15 خرداد ماه 98).

-    به محض مشخص شدن ظرفیت فرصت مطالعاتی دانشگاه در سال 98، تحصيلات تكميلي دانشگاه بر اساس ضريب نسبت تعیین شده برای هر دانشکده، لیست دانشجویان دارای اولویت اعزام را مشخص کرده و همچنین لیست رزروی نيز از بقیه متقاضيان مشخص می کند. این مساله در اسرع وقت به اطلاع دانشجویان هر دو لیست رسانده می شود.

-    دانشجویان حائز اولویت، لازم است در اسرع وقت (حداكثر 10 روز كاري پس از اعلام) نسبت به تکمیل مدارک اقدام کرده تا پرونده ایشان به وزارت علوم ارسال شود.

-    به محض تایید درخواست دانشجو توسط وزارت علوم، دانشجو باید نسبت به تهیه ویزا و بلیط اقدام کند.

-    در صورتی که دانشجو تا پایان سال 98 موفق به اخذ ویزا نشود، این دانشگاه اقدامی برای صدور نامه حمایت مالی جديد (جهت تمديد تاريخ يا تغيير كشور) انجام نخواهد داد.

 به علت وجود مسائل و محدوديتها  در اعزام دانشجويان دكترا جهت فرصت مطالعاتي در سال 1397، اين مركز و دانشجويان گرامي دكترا با مشكلات بسياري درگير شدند. بر اين اساس، به جهت مديريت بهتر در اولويت بندي و انتخاب دانشجويان دكتراي متقاضي واجد شرايط در سال 1398، موارد فوق در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 17 / 11 / 97 به تصويب رسيد .

تحت نظارت وف ایرانی