رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه جديد در خصوص فرصت تحقيقاتي سال 97

نظر به اينكه دريافت پرونده از سوي سازمان امور دانشجويان به طور كامل متوقف شده‌است، براي دانشجوياني كه مايلند با هزينه شخصي اقدام نمايند، روند زير انجام مي‌گردد :

1 - درخواست دانشجو براي اعزام به فرصت تحقيقاتي با هزينه شخصي كه با تاييد استاد راهنما و سرپرست تحصيلات تكميلي براي مدير مركز تحصيلات تكميلي ارسال مي‌گردد .

2 - جمع‌آوري مدارك طبق روال قبل و ارائه به كارشناس مركز تحصيلات تكميلي توسط دانشجو

3 - معرفي به دفتر همكاري‌هاي بين‌الملل جهت دريافت معرفي‌نامه‌هاي لازم

توجه : براي اعزام با هزينه شخصي، ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجويان لازم نيست .

تحت نظارت وف ایرانی