رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع‌رساني در خصوص ليست مقرري نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان دوره دكتري اين دانشگاه مي رساند درتاريخ 97/12/15 ليست مقرري ترم 1-97 و حايزين شرايط ترم هاي گذشته ( 2-96، 1-96، 2-95، 1-95، 2-94، 1-94، 2-93 ) به امور مالي ارسال شده‌است . بديهي است زمان پرداخت در اختيار امور مالي مي‌باشد .
جهت اطلاع‌رساني بهتر، ليست ارسال شده به امور مالي و ليست دانشجوياني كه هنوز حايز شرايط دريافت مقرري نگرديده‌اند، به تفكيك ترم و دانشكده در جدول زير درج شده‌است . افرادي كه نام‌شان در هيچكدام از اين دو ليست موجود نمي‌باشد مي‌توانند با مراجعه حضوري يا تماس تلفني با مركز تحصيلات تكميلي از علت آن آگاهي يابند . 

رديف عنوان دانلود
1 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-97 تحصیلات تکمیلی
2 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 1-97 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تحصیلات تکمیلی
3 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-96 ( ليست سوم ) تحصیلات تکمیلی
4 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 2-96 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تحصیلات تکمیلی
5 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-96 ( ليست پنجم ) تحصیلات تکمیلی
6 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 1-96 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تحصیلات تکمیلی
7 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-95 و ما قبل آن     تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی