رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع‌رساني در خصوص ليست مقرري نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان دوره دكتري اين دانشگاه مي رساند درتاريخ 98/4/19 ليست مقرري ترم 2-97 و حايزين شرايط ترم هاي گذشته ( 1-97، 2-96، 1-96، 2-95، 1-95، 2-94، 1-94 و 2-93 ) به امور مالي ارسال شده‌است .
جهت اطلاع‌رساني بهتر، ليست ارسال شده به امور مالي و ليست دانشجوياني كه هنوز حايز شرايط دريافت مقرري نگرديده‌اند، به تفكيك ترم و دانشكده در جدول زير درج شده‌است . افرادي كه نام‌شان در هيچكدام از اين دو ليست موجود نمي‌باشد مي‌توانند با مراجعه حضوري يا تماس تلفني با مركز تحصيلات تكميلي از علت آن آگاهي يابند . 

توجه به اين نكات ضروري است :

  • بررسي وضعيت دانشجويان جهت احراز شرايط دريافت مقرري از اوايل خرداد ماه تا اواسط تير ماه انجام شده و ملاك بررسي، اطلاعات جامع دانشجو در سامانه گلستان مي‌باشد . بديهي است هرگونه تغيير در اين اطلاعات، در بررسي‌هاي بعدي، جهت ارسال ليست به امور مالي مد نظر قرار خواهد گرفت .
  • پرداخت مبالغ مندرج در ليست ارسالي به امور مالي، منوط به انجام سير اداري و تامين بودجه خواهد بود . بديهي است به محض تامين اعتبار ليست پرداخت مي‌گردد و تاريخ پرداخت دقيق آن از قبل پيش‌بيني نشده‌است .

 

رديف عنوان دانلود
1

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-97 ( ليست اول )

تکمیلی
2 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 2-97 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تکمیلی
3

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-97 ( ليست دوم )

تکمیلی
4 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 1-97 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تکمیلی
5

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-96 ( ليست چهارم )

تکمیلی
6

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-96 ( ليست ششم )

تکمیلی
7

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-95 ( ليست هشتم )

تکمیلی
8

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-95 ( ليست نهم )

تکمیلی
9

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-94 ( ليست يازدهم )

تکمیلی
10

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-94 ( ليست سيزدهم )

تکمیلی
11

اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-93 ( ليست شانزدهم )

تکمیلی

 

تحت نظارت وف ایرانی