رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع‌رساني در خصوص ليست مقرري نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 ( سري دوم )

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان دوره دكتري اين دانشگاه مي رساند درتاريخ 98/7/15 ليست مقرري ترم 2-97 ( ليست دوم ) و حايزين شرايط ترم هاي گذشته ( 1-97، 2-96، 1-96، 2-95، 1-95، 2-94، 1-94 و 2-93 ) به امور مالي ارسال شده‌است .
جهت اطلاع‌رساني بهتر، ليست ارسال شده به امور مالي و ليست دانشجوياني كه در ترم 2-97 هنوز حايز شرايط دريافت مقرري نگرديده‌اند، به تفكيك  دانشكده در جدول زير درج شده‌است . افرادي كه نام‌شان در هيچكدام از ليست‌ها موجود نمي‌باشد مي‌توانند با مراجعه حضوري يا تماس تلفني با مركز تحصيلات تكميلي از علت آن آگاهي يابند . 

توجه به اين نكات ضروري است :

  • بررسي وضعيت دانشجويان جهت احراز شرايط دريافت مقرري از اواخر شهريور ماه تا اواسط مهرماه انجام شده و ملاك بررسي، اطلاعات جامع دانشجو در سامانه گلستان مي‌باشد . بديهي است هرگونه تغيير در اين اطلاعات، در بررسي‌هاي بعدي، جهت ارسال ليست به امور مالي مد نظر قرار خواهد گرفت .
  • پرداخت مبالغ مندرج در ليست ارسالي به امور مالي، منوط به انجام سير اداري و تامين بودجه خواهد بود . بديهي است به محض تامين اعتبار ليست پرداخت مي‌گردد و تاريخ پرداخت دقيق آن از قبل پيش‌بيني نشده‌است .

 

رديف عنوان دانلود
1 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-97 ( ليست دوم ) تکمیلی
2 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 2-97 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تکمیلی
3 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-97 ( ليست سوم ) تکمیلی
4 دانشجويان حايز شرايط دريافت مقرري در نيمسال 2-96 به قبل تکمیلی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی