رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانش‌آموختگان مقطع دكتری

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان از ميان فارغ‌التحصيلان مقطع دكتري محقق پسادكتري جذب مي‌كند . جهت اطلاعات بيشتر به جدول زير مراجعه فرماييد .

 

رديف عنوان دانلود
1 نامه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تکمیلی

 

2  دستورالعمل پيوست تکمیلی

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی