رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع‌رساني در خصوص ليست مقرري نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان دوره دكتري اين دانشگاه مي رساند درتاريخ 98/12/14 ليست مقرري ترم 1-98 و حايزين شرايط ترم هاي گذشته ( 2-97، 1-97، 2-96، 1-96، 2-95، 1-95، 1-94، 2-93 و 1-93 ) به امور مالي ارسال شده‌است .
جهت اطلاع‌رساني بهتر، ليست ارسال شده به امور مالي و ليست دانشجوياني كه در ترم 1-98 هنوز حايز شرايط دريافت مقرري نگرديده‌اند، به تفكيك  دانشكده در جدول زير درج شده‌است . افرادي كه نام‌شان در هيچكدام از ليست‌ها موجود نمي‌باشد مي‌توانند با مراجعه حضوري يا تماس تلفني با مركز تحصيلات تكميلي از علت آن آگاهي يابند . 

توجه به اين نكات ضروري است :

 

  • بررسي وضعيت دانشجويان جهت احراز شرايط دريافت مقرري از اواخر آذر ماه تا اواسط بهمن ماه انجام شده و ملاك بررسي، اطلاعات جامع دانشجو در سامانه گلستان مي‌باشد . بديهي است هرگونه تغيير در اين اطلاعات، در بررسي‌هاي بعدي، جهت ارسال ليست به امور مالي مد نظر قرار خواهد گرفت .
  • پرداخت مبالغ مندرج در ليست ارسالي به امور مالي، منوط به انجام سير اداري و تامين بودجه خواهد بود . بديهي است به محض تامين اعتبار ليست پرداخت مي‌گردد و تاريخ پرداخت دقيق آن از قبل پيش‌بيني نشده‌است .
  • فايل‌هاي پيوست را در كامپيوتر باز كنيد .
رديف عنوان دانلود
1 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-98  تکمیلی

 

2 اسامي دانشجوياني كه در نيمسال 1-98 حايز شرايط دريافت مقرري نشده‌اند و در بررسي هاي بعدي در صورت احراز شرايط مقرري‌شان پرداخت خواهد شد . تکمیلی
3 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 2-97  تکمیلی
4 اسامي دانشجويان حايز دريافت مقرري ترم 1-97  تکمیلی
5 دانشجويان حايز شرايط دريافت مقرري در نيمسال 2-96 به قبل تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی