رفتن به محتوای اصلی
x

فرايند دريافت كمك هزينه ريالي ويژه فرصت خارج سال 98

به اطلاع مي‌رساند مطابق بخشنامه جديد سازمان امور دانشجويان، آن دسته از دانشجوياني كه دوره فرصت تحقيقاتي خارج از كشور خود را دليل شرايط ويژه ناشي از بيماري كرونا اجبارا تمديد نموده‌اند جهت دريافت كمك هزينه ريالي سازمان مي‌بايست مدارك زير را ارائه نمايند:

تاييديه استاد راهنماي خارجي
نامه رسمي استاد راهنماي داخلي
درخواست كتبي دانشجو
کپی صفحه اول پاسپورت
کپی صفحه دارای مهر ورود و خروج شمسی
مدارك فوق به صورت اتوماسيوني از دانشكده به مديريت مركز تحصيلات تكميلي ارسال گردد.

در صورت موافقت اين مديريت و سپس موافقت كميته منتخب سازمان امور دانشجويان، كمك هزينه حداكثر تا دو ماه قابل پرداخت خواهد بود .

تحت نظارت وف ایرانی